Co je naší největší výzvou v životě?

Co je naší největší výzvou v životě? Jak být šťastný?

Minulý týden mi přítel odlétal do Bangkoku. Do toho Bangkoku, kde se bojuje, kde se zabíjejí lidé. Do Bangkoku, který hořel a kde se demonstrovalo.

Byla jsem jak na trní, bála jsem se, že se mu může něco stát. Přepadl mě pocit hrůzy, s hrůzou jsem sledovala zprávy, noviny a s hrůzou se dozvídala, že boje gradují.

Zalezla jsem si pod peřinu (snad pozůstatek z dětství) a posílala jsem mu energii, ochranu, lásku. A tenkrát mi to došlo!

NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ VÝZVOU ČLOVĚKA JE VĚDOMÍ, ŽE SE STANE VŠECHNO, CO SE MÁ STÁT. A ŽE TO JE PRO NÁS VŽDYCKY TO NEJLEPŠÍ!!!

Je to klišé, ale v tu dobu jsem měla velice silný pocit, že člověk může žít vyrovnaně pouze tehdy, pokud si uvědomí, že všechno, co se děje (nám, ostatním, našim blízkým) se z nějakého důvodu má dít a je to tak dobře. Že nic není náhoda, nýbrž dobře promyšlený osud.

Uklidnilo mě to. Ano, stále jsem se bála, že ho můžu ztratit a neuměla jsem si představit co by bylo dál, ale vnitřně jsem se zklidnila.

Věděla jsem, že má - li se to stát, stane se. A že pokud já budu žít s vědomím toho, že vše, co se děje je pro mé nejvyšší dobro, pak mě v životě nemůže nic zlomit...

Žádné komentáře:

Okomentovat